CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Un block red tube

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Un block red tube
let minulho stolet patily do takzvan velk trojky.

Pipomeme si, e se jednalo o procesor.

WordStar, dle pak o, wordPerfect a v roce 1982 se k tmto dvma dlouholetm rivalm pidal i ponkud odlin koncipovan textov editor.

Vechny ti zmnn aplikace byly povaovny za profesionln nstroje uren pro mal i vt firmy, a pozdji (po pdu cen) i pro jednotlivce.

Vechny ti zmnn editory mly minimln ti spolen vlastnosti: byly ureny. .

i pro potae PC s DOSem (co vlastn byly komoditn stroje vyrbn vce spolenostmi pro ovldn se pouvala tm vhradn klvesnice a jednotliv operace byly namapovny na mnohdy pomrn sloit klvesov zkratky.

Tet spolenou vlastnost byl fakt, e tyto textov procesory pracovaly v textovm reimu pota PC (pvodn 8025 znak, pozdji bylo mon poet dk zvit).

Pouit textovho reimu znamenalo tm okamit reakce procesoru na operace zadvan uivatelem.

Obrzek 1: Nenechte se zmst dnen podobou systmu Windows a aplikac pro nj napsanch.

Prvn verze Wordu pracujc v textovm reimu mly z dnenho pohledu takka minimalistick uivatelsk rozhran a dokonce i pan Ballmer z nich byl naden stejn jako z barevnch dladiek dnes :-).

Opt si pro zkladn pehled uveme tabulku, s n jsme se ji setkali v pedchozm lnku.

Jsou zde uvedeny jak editory patc do zmnn velk trojky, tak i dal nstroje a aplikace, kter se v osmdestch letech minulho stolet pouvaly na rznch typech osobnch mikropota: Rok, textov procesor, rozhran, strun popis 1978, wordStar textov jeden z nejpopulrnjch textovch procesor minulosti.

DisplayWriter textov specializovan HW firmy IBM orientovan na zpracovn dokument 1982, xyWrite textov celoobrazovkov textov procesor s pkazovou dkou 1983, multi-Tool Word textov shodn aplikace vydna pro DOS a Xenix 1983, microsoft Word 1 textov dolo pouze k pejmenovn Multi-Tool Wordu 1984.

Word for Macintosh s wysiwyg) 1986 Microsoft Word 3 textov dal verze nsledovaly pomrn rychle za sebou 1986 1st Word Plus GUI textov procesor pro potae Atari ST s GEM 1987 Microsoft Word 4 textov (druh verze Wordu pro Macintosh, nesouc.

Word: editor tak troku z jinho svta V roce 1983, tedy v dob, kdy se pozice WordStaru a pedevm pak WordPerfectu zdla bt takka neotesiteln, se na trhu objevil dal produkt s prapodivnm nzvem Multi-Tool Word.

Za vvojem tto aplikace stla spolenost Microsoft a zajmav je, e prvn verze Multi-Tool Wordu byla pipravena pro operan systm xenix a takt pro MS-DOS.

Mimochodem xenix byl unixov operan systm odvozen od AT T unixu, na kter Bill Gates zskal licenci ji v roce 1978 a poslze tento unix nechal portovat. .

i na potae vybaven estnctibitovmi mikroprocesory Zilog Z8001 a Intel 8086, co samo o sob bylo pomrn divok, protoe 8086 neobsahoval jednotku pro sprvu pamti (nkter spolenosti nabzely dokonce podprn HW s jednotkou pro sprvu pamti pro ipy 8086).

Tento nedostatek se vylepil a s pchodem mikroprocesor 80286, kter xenix jakoto 16bitov operan systm takt po prav podporoval (verzi pro 32bitov procesory 80386 vak ji portovala spolenosti SCO, nebo Microsoft v t dob ml ji jin priority a evidentn jeho inenry bavilo znovuobjevovat kolo :-).

Obrzek 3: Screenshot Microsoft Wordu.0 bcho na operanm systmu Xenix.

Povimnte si toho, e menu je umstn a pod oknem s editovanm dokumentem, co je typick vlastnost vech Word od verze.0 a do verze.1.

Nicmn se od xenixu vrame zpt k Wordu, resp. .

pesnji eeno k jeho prapvodn verzi nazvan Multi-Tool Word.
More

Hd porn tube

Welcome to the impressive fucktube named HDpornmax!

You will find here tons of high-quality porn with bewitching girls for all tastes.Huge collection of HD porn gives you…

12 Jul 2009, 03:36

Hottest sex videos hd

Girl
12 Jul 2009, 09:08

Xxx video in cartoon

Cp, Boy, Girl
12 Jul 2009, 18:17

Polemon porno

Porno, Loli, Girl
12 Jul 2009, 04:22
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>